29 augustus 2017

Impulseo: recupereer een deel van de kosten van uw medisch telesecretariaat

post-afbeelding
Maar hoe werkt dat precies? Hoeveel bedraagt die tegemoetkoming?

Als u een medisch telesecretariaat inschakelt, heeft u dankzij Impulseo III recht op een tegemoetkoming. Maar hoe werkt dat precies? Hoeveel bedraagt die tegemoetkoming? Aan welke voorwaarden moet u voldoen? En hoe dient u een aanvraag in?

Impulseo III is een onderdeel van het Impulsfonds. Dat fonds voorziet financiële middelen voor alles rond de vestiging en werking van huisartsenpraktijken. Impulseo III regelt de precieze voorwaarden van de tegemoetkoming als u een beroep doet op een medisch telesecretariaat als dat van ons. Want, zo redeneert het fonds, dit helpt u bij uw administratief beheer. En resulteert dus in een betere en efficiëntere werking van uw praktijk.

Voor wie?

Zowel de individueel erkende huisarts als de huisartsengroepering hebben recht op dergelijke steun.

Over welk bedrag hebben we het?

Voor de individueel erkende huisarts is het bedrag gelijk aan de helft van de werkelijke kosten. Met een maximum van 3.474 EUR/jaar.

Als huisartsengroepering is het bedrag dat u via Impulseo recupereert gelijk aan de helft van de werkelijke loonkost. Dat met een maximum van 3.474 EUR/jaar per erkende huisarts die deel uitmaakt van uw groepering. En dat onder de voorwaarde dat er een samenwerkingsakkoord is tussen de erkende huisartsen van uw groepering.

Wat verstaat Impulseo III onder een artsengroepering?

Er is sprake van een groepering als minstens twee erkende huisartsen samenwerken. Ofwel op dezelfde installatieplaats, ofwel op verschillende installatieplaatsen die zich in dezelfde huisartsenzone of in twee aan elkaar grenzende zones bevinden.

Die samenwerking moet vastgelegd zijn in een schriftelijk samenwerkingsakkoord dat de volgende bepalingen bevat:

  • de manier waarop het bedrag van de tussenkomst wordt verdeeld;
  • de modaliteiten voor intern overleg tussen alle deelnemende huisartsen;
  • de modaliteiten voor het raadplegen van de Globaal Medische Dossiers;
  • de regels volgens welke beslissingen tot stand komen;
  • de procedure volgens welke het samenwerkingsakkoord kan worden beëindigd.

Het Participatiefonds beheert uw aanvraag 

Het RIZIV heeft een overeenkomst gesloten met het Participatiefonds voor het beheer van Impulseo III. U kunt een tegemoetkomingsaanvraag indienen via een van de artsensyndicaten of een van de steunpunten waarmee het Participatiefonds samenwerkt. Maar wij kunnen dat ook allemaal voor u in orde brengen!

Deadline

Om de tegemoetkomingsaanvraag te doen, heeft u tot 30 juni de tijd om de loonkosten van het voorgaande jaar binnen te brengen.

Meer weten over Impulseo?

Geef ons een seintje. Wij beantwoorden graag al uw vragen!

Meer weten over onze diensten? Contacteer ons op 0800 206 06 of maak een afspraak.
BE 0890 051 709
© Solutel 2024