Negen op de tien Vlaamse huisartsen willen een betere ondersteuning

Negen op de tien Vlaamse huisartsen willen een betere administratieve ondersteuning in de vorm van een medisch telesecretariaat of een secretaresse. Acht op de tien huisartsen zien een verpleegkundige of praktijkassistente wel zitten. Dat leert een enquête bij 1.421 huisartsen gepubliceerd in Medi-Sfeer, een weekblad voor huisartsen.

De vraag naar praktijkondersteuning is massaal en prioritair voor Vlaamse huisartsen. 91,7 procent van de respondenten is het eens met de stelling dat de aantrekkingskracht van het beroep verhoogt als de administratieve rompslomp zou vermindert.

Bijna vier op de vijf vraagt ook paramedische ondersteuning, van een verpleegkundige of een praktijkassistent. Om te voorkomen dat huisartsen vroegtijdig uit het beroep stappen, zou het interessant zijn om de loopbaan gemakkelijker te onderbreken of deeltijds te kunnen werken. Vooral loopbaanonderbreking is ideaal, vindt 82,3 procent. Een belangrijke minderheid (17,8 procent) is dan weer tegen het faciliteren van loopbaanonderbreking.

Over één punt is er weinig eensgezindheid: hoe wordt de zorg ‘s avonds en in het weekend best georganiseerd? Een kleine 40 procent is voor een optimaal georganiseerde wachtdienst, 35,7 procent wil inzetten op huisartsenwachtposten en 25 procent ziet vooral heil in een betere afstemming op spoed.

Bron: De Standaard

© SOLUTEL 2018 - Privacy policy