09 maart 2020

Terugbetaling telesecretariaat voor huisartsen: wij regelen alles

post-afbeelding
Een subsidie voor het gebruiken van een telesecretariaat? Wij brengen uw volledig dossier in orde!

Wanneer u als huisarts een partner zoals Solutel inschakelt om uw (telefonische) afspraken in goede banen te leiden, heeft u dankzij Impulseo III wellicht recht op een gedeeltelijke terugbetaling van uw telesecretariaat. Maar hoe werkt dat precies? Hoeveel bedraagt die tegemoetkoming? Aan welke voorwaarden moet u voldoen? En hoe dient u een aanvraag in? Wij brengen uw volledig dossier in orde! 

Wat is Impulseo III?

Impulseo III is een onderdeel van het Impulsfonds. Dat fonds voorziet financiële middelen voor alle kosten rond de vestiging en werking van huisartsenpraktijken. Impulseo III regelt de precieze voorwaarden van de tegemoetkoming als u een beroep doet op een medisch telesecretariaat zoals dat van ons. Want, zo redeneert het fonds, dit helpt u bij uw administratief beheer. En resulteert dus in een betere en efficiëntere werking van uw praktijk.

Voor wie is deze tegemoetkoming bestemd?

Zowel de individueel erkende huisarts als de huisartsengroepering hebben recht op deze subsidie of terugbetaling voor het beroep doen op een medisch telesecretariaat.

Terugbetaling telesecretariaat: over welk bedragen spreken we?

Voor de individueel erkende huisarts is deze subsidie gelijk aan de helft van uw werkelijke kosten, met een maximum van 3.474 euro per jaar.

Bent u een huisartsengroepering? Dan bedraagt de terugbetaling via Impulseo de helft van de werkelijke loonkost. Ook hier met een maximum van 3.474 euro per jaar per erkende huisarts die deel uitmaakt van uw groepering. En dat onder de voorwaarde dat er een samenwerkingsakkoord is tussen de erkende huisartsen van uw groepering.

Lees ook: Loon medisch secretaresse: bespaar 75% met een medisch telesecretariaat

Wat verstaat Impulseo III onder een artsengroepering?

Er is sprake van een groepering als minstens twee erkende huisartsen samenwerken. Ofwel op dezelfde installatieplaats, ofwel op verschillende installatieplaatsen in dezelfde huisartsenzone of in twee aan elkaar grenzende zones.

Die samenwerking moet wel vastgelegd zijn in een schriftelijk samenwerkingsakkoord en de volgende bepalingen bevatten:

  • de manier waarop het bedrag van de tussenkomst wordt verdeeld;
  • de modaliteiten voor intern overleg tussen alle deelnemende huisartsen;
  • de modaliteiten voor het raadplegen van de Globaal Medische Dossiers;
  • de regels volgens welke beslissingen tot stand komen;
  • de procedure volgens welke het samenwerkingsakkoord kan worden beëindigd.
introlution

Wij regelen met plezier uw aanvraag

Het RIZIV heeft een overeenkomst gesloten met het Participatiefonds voor het beheer van Impulseo III. U kunt een terugbetaling voor uw telesecretariaat indienen via een van de artsensyndicaten of een van de steunpunten waar het Participatiefonds mee samenwerkt. Maar ook wij kunnen dit allemaal voor u in orde brengen. Zo besparen we u opnieuw een pak administratie.

Wat is uw uiterste deadline?

Om de tegemoetkomingsaanvraag te doen, heeft u tot 30 juni de tijd om de loonkosten van het voorgaande jaar binnen te brengen.

Meer weten over Impulseo en uw concrete voordelen?

Geef ons een seintje. Wij beantwoorden graag al uw vragen!

Meer weten over onze diensten? Contacteer ons op 0800 206 06 of maak een afspraak.
BE 0890 051 709
© Solutel 2024